Bioinformatikus szakkifejezések

Igazítás (Alignment) A DNS-, RNS- vagy fehérjeszekvenciák hasonlóságon alapuló elrendezése. Ebben az összefüggésben a tárgy- és lekérdezéssorozatnak ortológiainak kell lennie, és evolúciós, nem pedig funkcionális vagy strukturális kapcsolatokat kell tükröznie
Megjegyzés (Annotation) A biológiailag releváns információk genomszekvencia-adatokhoz való csatolásának számítási folyamata
Összeszerelés (Assembly) Hosszabb szekvencia számítási rekonstrukciója kisebb szekvenciaolvasásokból
Vonalkód (Barcode) A szekvenálási könyvtárak egyedi címkézésének (vonalkódolásának) rövid sorozatszámú azonosítója
BAC (Bakteriális mesterséges kromoszóma) Különböző hosszúságú (150–350 kb) DNS-konstrukció
cDNS () MRNS-sablonból szintetizált komplementer DNS
Contig · A DNS vagy az RNS konszenzus szekvencia összefüggő lineáris szakasza. Számos kisebb, részben egymást átfedő szekvenciatöredékből (olvasás) készült
Lefedettség (coverage) Más néven “szekvenálási mélység”. A szekvencia lefedettsége a lokuszonkénti leolvasások átlagos számára utal, és eltér a fizikai lefedettségtől, ezt a kifejezést gyakran használják a genom összeállításában, amely a leolvasások vagy az olvasási párok kumulatív hosszára utal, a genom méretének többszöröseként kifejezve
De novo assembly Egybefüggő szekvenciák rekonstrukciójára utal, anélkül, hogy bármilyen referenciaszekvenciát használna
EST könyvtár (EST library) Kifejezett szekvenciacímke-könyvtár. A cDNS átiratszekvencia rövid részhalmaza
Fosmid Genomiális DNS-fragmensek bakteriális klónozására szolgáló vektor, amely általában körülbelül 40 kb-os betéteket tartalmaz
GC-tartalom (GC content) A guanin- és citozinbázisok aránya DNS/RNS szekvenciában
Gén ontológia (GO) (Gene ontology) Strukturált, ellenőrzött szókincsek és a génfunkció osztályozása a fajok és kutatási területek között
InDel Beillesztési/törlési polimorfizmus
Beszúrás mérete (Insert size) A véletlenszerűen nyírt fragmensek hossza (a genomból vagy a transzkriptomból) mindkét végéből szekvenálva
K-mer A k hosszúságú DNS-szekvencia rövid, egyedi eleme, amelyet számos összeszerelési algoritmus használ
Könyvtár (Library) A downstream elemzésekhez megfelelő módon módosított DNS-fragmensek (vagy RNS-) fragmensek gyűjtése, mint például ebben az esetben a nagy áteresztőképességű szekvenálás
Térképezés (Mapping) A rövid szekvenciaolvasások hosszabb referenciaszekvencia-ra való igazításának leírására rutinszerűen használt kifejezés
Maszkolás (Masking) DNS-szekvencia [A,C,G,T] (általában ismétlődő vagy gyenge minőségű) átalakítása N tájékozatlan karakterállapotra vagy kisbetűs karakterekké [a,c,g,t] (lágy maszkolás)
Masszívan párhuzamos (vagy következő generációs) szekvenálás (Massively parallel (or next generation) sequencing) Nagy áteresztőképességű szekvenálási nanotechnológia, amelyet a DNS/RNS molekulák bázispár-szekvenciájának meghatározására használnak sokkal nagyobb mennyiségben, mint a korábbi végkifejedési (pl. Sanger-szekvenálási) alapú szekvenálási technikák
Társ-pár (Mate-pair) Szekvencia információ egy DNS-fragmens két végéről, általában több ezer bázispár hosszú
N50 A contigok vagy állványok (scaffolds) halmazának statisztikája. Ez az a hossz, amelyre vonatkozóan az adott hosszúságú vagy annál hosszabb contigok begyűjtése a kontinentálisok teljes hosszának legalább a felét tartalmazza
N90 Egyenértékű az N50 statisztikával, amely azt a hosszúságot írja le, amelyre az adott hosszúságú vagy annál hosszabb kontinuumok gyűjtése a kontinentek teljes hosszának legalább 90%-át tartalmazza
Optikai térkép (Optical map) Genomewid, rendezett, nagy felbontású restrikciós térkép, amely egyetlen, festett DNS-molekulákból származik. Használható a genomösszetétel javítására azáltal, hogy a várt restrikciós helyek genomewidmintájához igazítja, amint azt a genomszekvenciából kikövetkeztetjük
Párosított sorrendbe állítás (Paired-end sequencing) Szekvencia információ egy rövid DNS-fragmens két végéről, általában néhány száz bázispár hosszú
Olvasás, olvasat (read) Rövid bázispár szekvencia, amely szekvenálással következtethető ki a DNS/RNS-sablonból
RNS-Seq Nagy áteresztőképességű sörétes puska transzkriptom (cDNS) szekvenálása. Általában nem használják az RNS-szekvenálás szinonimájaként, ami az RNS-molekulák közvetlen szekvenálását jelenti, kihagyva a cDNS generálási lépést
Állványzat (Scaffold) Két vagy több kontig egybeolvadt az olvasópáros információk felhasználásával
Átirat (Transcriptome) A DNS-sablonból átírt összes RNS-molekula halmaza
Print Friendly, PDF & Email